Номер телефону

+380979671721

Email

info@regeldukraine.com

Відкриті з

пн.-пт. 8:30-16:30

REGELD

Повернення податку з Німеччини

Регламент

§1.ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА

Переказ:

Замовник-Клієнт, особа, яка заповнює форму розрахунку на веб-сайті regeldukraine.com, вкладка «розрахунок онлайн» або «безкоштовний розрахунок».

Виконавець – компанія REGELD, розташована в Польщі м. Ряшів, 35-025, вул. Леопольда Ліса Кулі  6/7

Сторони: Виконавець та Замовник-Клієнт

Безкоштовний попередній розрахунок – безкоштовна послуга, що полягає в розрахунку податку Замовника-Клієнта з метою визначення суми можливого повернення податку або доплати зі сторони Замовника-Клієнта на користь податкової служби Німеччині, без жодних зобов’язань зі сторони Замовника-Клієнта. Виконавець не стягує жодних комісій і не зобов’язує Замовника-Клієнта жодним чином.

1. ЦІ ПОЛОЖЕННЯ ТА УГОДА визначають принципи співпраці у сфері:

     – подання заяви (заповненої форми на веб-сайті regeldukraine.com для безкоштовного розрахунку податку клієнта з доданими документами до компетентної податкової служби Німеччини)

– Для виконання Виконавцем послуги Замовник-Клієнт надає відповідні необхідні документи, визначені Виконавцем.

– Укладення цього Договору не тягне за собою зобов’язання Замовника-Клієнта сплачувати будь-яку оплату Виконавцю.

– Виконавець заявляє, що він не надає юридичних, фінансових або податкових консультаційних послуг, пов’язаних з його бізнесом. 

– В сферу діяльності Виконавця входить оформлення Виконавцем необхідних документів, наданих Замовником-Клієнтом для подачі заяви на податкове врегулювання в Німеччині.

-складання безкоштовного розрахунку на підставі отриманих Замовником-Клієнтом документів та інформації. 

 2. Замовлення послуги. Безкоштовний попередній розрахунок

Замовлення послуги розуміється шляхом заповнення Замовником-Клієнтом форми з назвою або посиланням на веб-сайті regeldukraine.com «розрахунок онлайн» і «безкоштовний розрахунок» з переходом на веб-сайт Розрахуй податок онлайн

Замовник-Клієнт може надіслати відповідні документи чи інформацію електронною поштою info@regeldukraine.com або особисто в головному офісі компанії, телефоном, SMS, MMS, через сайти соціальних мереж Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp.

Реалізація договору та обслуговування відбувається після прийняття правил у формі, описаній у пункті 1 §2 у пункті «Я приймаю положення»,

прийняття регламенту дозволяє здійснити безкоштовний попередній розрахунок, після завершення якого Замовник-Клієнт зазначає готовність продовжити співпрацю, тобто безкоштовну відмову від послуги або відправлення розрахунку до податкової інспекції згідно з прейскурантом у пункті §7.

Виконавець, у разі відсутності відповідних документів, необхідних для виконання послуги, повідомить Замовника-Клієнта про цей факт за допомогою однієї або кількох форм зв’язку, тобто електронної пошти, телефону, Facebook Messenger, Instagram,Telegram, WhatsApp.

Якщо відповідні документи відсутні, неповні або нерозбірливі, Виконавець може призупинити процес надання послуги.

§ 3. Обов’язки Виконавця

Після отримання комплекту документів від Замовника-Клієнта Виконавець складає безкоштовний попередній розрахунок. Виконавець проінформує Замовника-Клієнта (телефоном, електронною поштою, SMS або через Facebook Messenger, Instagram, Telegram, WhatsApp) про результат безкоштовного розрахунку, суму відшкодування податку або доплати.

   Після прийняття безкоштовного попереднього розрахунку Замовником-Клієнтом, Виконавець надсилає податковий розрахунок до відповідної податкової служби. 

Після відправлення розрахунку Замовника-Клієнта до податкової служки Виконавець надсилає на вказаний Замовником-Клієнтом адрес електронного листа з:

-підтвердженням про заповнення податкового розрахунку та направлення його до податкової інспекції

– квитанцію на оплату виконаної послуги згідно з чинним прейскурантом із терміном оплати 14 днів на банківський рахунок Виконавця.

Виконавець зобов’язується направити документи та інформацію, зазначену при оформленні замовлення Замовником-Клієнтом до відповідної податкової служби.

Послуга, податковий розрахунок, завершується, коли розрахунок надсилається Виконавцем до відповідної податкової служби Замовника-Клієнта.

§ 4. Реалізація послуги

Послуга податкового розрахунку завершується, коли Виконавець надсилає податковий розрахунок Замовника-Клієнта до відповідної податкової служби Замовника-Клієнта в Німеччині після підтвердження бажання здійснити податковий розрахунок Замовника-Клієнта в усній або письмовій формі.

 У день надання послуги, тобто надсилання розрахунку до податкової служби Замовника-Клієнта, Виконавець виставляє квитанцію на оплату послуги згідно з чинним прейскурантом з терміном оплати 14 днів з моменту відправлення податкового розрахунку до податкової інспекції разом з підтвердженням виконання Виконавцем послуги  у формі електронного листа на адресу електронної пошти, надану Замовником-Клієнтом.

  Замовник-клієнт вказує номер банківського рахунку, на який буде перераховано відшкодування податку з податкової інспекції Німеччини. 

Виконавець ніколи не вказує номер власного банківського рахунку для перерахування коштів з податкової інспекції. 

§ 5. Зобов’язання Замовника-Клієнта з метою розрахунку податку – виконання Виконавцем послуги.

Замовник-Клієнт зобов’язується надати інформацію про*:

a. дохід за рік або за роки, на які надається послуга.

б. доходи з кожного джерела та країни.

c. пільги, компенсації та доходи з інших джерел.

Надіслати Виконавцю відповідні розбірливі фото/скани довідок, документів про доходи, пільги та грошові надбавки. 

Відправляти Виконавцю кореспонденцію, отриману від податкової інспекції, у відповідний термін, що дозволить Виконавцю, у разі потреби, здійснити можливий контакти з податковою інспекцією.

Своєчасно контактуватись з Виконавцем, щоб оперативно та вчасно відповідати на будь-які листи з податкової інспекції. 

Замовник-Клієнт також заявляє, що всі дані та документи, надані Виконавцю в паперовій, електронній або усній формі, є актуальними та правдивими.

Будь-яку відповідальність у разі невідповідності даних фактичному стану та пов’язаних з цим наслідків несе Замовник-Клієнт. 

*якщо Замовник-Клієнт розраховує податок спільно з чоловіком/дружиною, зобов’язання також поширюються на чоловіка/дружину Замовника-Клієнта. 

§6 Посередництво

Виконавець може доручити іншій організації виконання всіх або частини послуг.

Доручення, посередництво або передача послуги іншій організації розглядається як діяльність REGELD. 

§7 Прейскурант

Вартість розрахунку та надання послуг становить:

  • 70 євро або 320 зл. за розрахунок за 1 податковий рік.
  • 140 євро або 640 зл. за 2-річний розрахунок.
  • 200 євро або 920 зл. за 3-річний розрахунок.
  • 250 євро або 1150 зл. за 4-річний розрахунок.

Термін оплати становить 14 днів з моменту відправлення Виконавцем на вказаний електронний адрес Замовника-Клієнта підтвердження про відправку розрахунку до податкової інспекції  Німеччини та квитанції на оплату послуг, наданих Виконавцем  Замовнику-Клієнту. 

Жодних додаткових оплат і комісій. 

Якщо оплата не буде здійснена вчасно, Замовник-Клієнт отримає платіжну вимогу. 

Якщо Замовник-Клієнт не відповість на вимогу про оплату, справа буде передана колекторській компанії. 

§8. Час тривання, вирішення

1. Договір укладено на невизначений строк.

  2. Замовник-Клієнт і Виконавець можуть розірвати договір відповідно до ст. 746 Цивільного кодексу в Польщі.

  3. Якщо Виконавець не починає надання послуги протягом 30 днів, Замовник-Клієнт має право відмовитися від договору. 

  4. Після отримання інформації від Виконавця про суму можливого повернення податку або доплати зі сторони Замовника-Клієнта на користь податкової служби Німеччини, Замовник-Клієнт уточнює подальшу готовність до співпраці, результатом чого є відправка розрахунку до податкової служби Німеччини або завершення процесу надання послуги. 

5. Розірвання договору або надання послуги може бути здійснене двома сторонами, якщо немає умов для надання послуги, тобто відсутність контакту, несвоєчасне подання документів, відсутність відповідних документів, нерозбірливість документів та інші проблеми, які обмежують можливість надання послуги або мають значний вплив на надання послуги.

Укладення цього договору відбувається дистанційно та за межами головного офісу компанії в розумінні Закону про права споживачів від 30 травня 2014 року (зведений текст від 9 березня 2017 року ( 2017 р., ст. 683), Замовник-Клієнт має право відмовитися від договору протягом 14 днів з моменту його укладення. 

Якщо послуга надана до закінчення терміну реалізації права на відмову, Виконавець поважає відмову Замовника-Клієнта від договору, не зважаючи на надання послуги протягом цього періоду часу. 

§9. Скарги

Угода укладена українською мовою на підставі польського законодавства. Проте цей вибір не позбавляє Замовника-Клієнта захисту, який надають йому законодавчі акти, які не можна виключити шляхом угоди, відповідно до закону країни, де Замовник-Клієнт має місце звичайного проживання, а Виконавець спрямовує свою діяльність до цієї країни, а угода входить у цей обсяг діяльності. 

  Претензії з приводу виконання послуги слід подавати у письмовій формі за поштовою адресою або електронною адресою Виконавця. Претензії розглядаються протягом 30 днів з моменту їх отримання.

  Усі спори, що виникають з угоди, будуть розглядатися в суді.

Всі зміни цієї Угоди, а також заяви щодо її розірвання чи відмови від неї, потребують письмової форми під загрозою недійсності.

У справах, що не регулюються цією Угодою, застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу.